Adding RGM elements to portfolio analysis to achieve profitable growth